Logo MKiDN

O projekcie


Katalog fotografii Włodzimierza Puchalskiego zawiera ujęcia wykonane od lat 30 do 70. XX wieku. Ukazują one niezwykłe i częściowo już nieistniejące krajobrazy przyrodnicze Polski. Fotografie umieszczone w katalogu zostały uporządkowane tematycznie i opatrzone podpisem, dokładnie takim jaki widniał na negatywach.

Katalog jest efektem projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 53010,00 zł i ze środków własnych, które wyniosły 21990 zł. Projekt obejmował digitalizację 6 tysięcy negatywów Włodzimierza Puchalskiego.

Wyboru fotografii do Katalogu on-line dokonał Pan Paweł Wrona Prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Krakowski.