Logo MKiDN

O projekcie


Katalog tematyczny powstał poprzez digitalizację negatywów autorstwa Włodzimierza Puchalskiego dofinansowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - w wysokości 53010,00 zł w 2021 roku (6000 negatywów) oraz 64000,00 zł w 2022 roku (6400 negatywów).

Zawarty w Katalogu materiał fotograficzny został już po raz drugi wyselekcjonowany przez Pawła Wronę Prezesa Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Krakowski. Uporządkowane tematycznie fotografie ukazują niezwykłe i częściowo już nieistniejące krajobrazy przyrodnicze Polski od lat 30. do 70. XX w. Dużą część stanowią ujęcia z Arktyki gdzie Włodzimierz Puchalski przebywał dwukrotnie w 1957 i 1958 roku.